Single page stats details: https://lib.npu.edu.ua/shchyro-vdiachni/osnovy-vikovoyi-ta-hendernoyi-psykholohiyi

Name of user Visit lifetime Last visit date
Visitor_4142 00:12:24 2022-11-28 11:40:20
Visitor_1417 00:00:00 2022-11-27 09:38:44
Visitor_3547 00:00:08 2022-11-26 18:29:06
Visitor_9711 00:00:08 2022-11-23 11:43:33
Visitor_5985 00:00:04 2022-11-18 23:01:33
Visitor_8316 00:00:00 2022-11-18 20:15:14
Visitor_2653 00:00:00 2022-11-13 12:51:44
Visitor_6111 00:00:04 2022-11-13 10:50:16
Visitor_3188 00:00:48 2022-11-13 02:05:43
Visitor_8171 00:00:16 2022-11-08 12:07:00
Visitor_4523 00:00:24 2022-11-04 16:53:47
Total duration: 00:14:16
Average time per user: 00:01:17