ФІДБЕК
 
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 
Положення НПУ імені М. П. Драгоманова про Академічну доброчесність.