ФІДБЕК

СПЕЦІАЛЬНІ ВИПУСКИ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

Шановні колеги! До вашої уваги новий проєкт «Тематичні випуски наукових журналів України з питань європейської інтеграції», який реалізують Міністерство освіти і науки України спільно з Видавничим домом «Гельветика». Його мета - популяризація впровадження євроінтеграційної тематики у наукові дослідження з різних наук, ЗВО та наукових установ України.

Проєкт передбачає створення спеціальних випусків наукових фахових видань, присвячених тематиці європейської інтеграції України за наступними галузями знань і спеціальностями видань: • освіта та педагогіка • соціальна робота • культура та мистецтво • історія та археологія • філософія • філологія • політологія • економіка; управління та адміністрування; сфера обслуговування; міжнародні економічні відносини • психологія • журналістика • право; правоохоронна діяльність; міжнародне право • публічне управління та адміністрування.

Публікація статей у наукових журналах проєкту буде безоплатною для авторів. Усі витрати, пов’язані з виданням тематичних випусків у межах проєкту, будуть покриті за рахунок Видавничого дому «Гельветика».

Більше інформації про проєкт дивіться на сайті МОН України.