ФІДБЕК

Щиро дякуємо Науковій бібліотеці ім. Михайла Максимовича Черкаського національного університету за подарований примірник книги:

Десятов Т. Андрагогіка: теорія, досвід, перспективи: навч. посіб. для студентів ЗВО пед. спеціальностей / Т. Десятов, І. Лещенко. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2022. - 164 с.

Бібліотека висловлює щиру подяку професору Криворізького національного університету Мартиненку Володимиру Федоровичу за подаровані примірники книги:

Княгиня риторики. До ювілею ритора, оратора Галини Сагач / Авт.-уклад. В.Ф.Мартиненко - К.: КВІЦ, 2022, 348 с. : іл.

Висловлюємо найщирішу подяку видавництву Ліра-К за подарований примірник книги:

Надихаюча книжка Українського Захисника / авт.-упоряд. Ольга Красницька, Олег Хміляр. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022. 116 с.

Щиро дякуємо авторам Олексію Кравчуку та Івану Остащуку за подарований примірник книги: 

Кравчук О.О.

Судова символіка : монографія / О.О. Кравчук, І.Б. Остащук. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. - 528 с.

Бібліотека висловлює щиру подяку Кваснюк Я.Б., Чорненькому Р.В. та Гаврилишину П.М. за подарований примірник монографії:

Кваснюк Я.Б., Чорненький Р.В., Гаврилишин П.М. Військові некрополі Станиславова - Івано-Франківська (1809-2020 рр.): монографія. - Брустури : Дискурсус, 2022. 480 с.

Висловлюємо щиру подяку Петру Гаврилишину та Роману Чорненькому за подарований примірник книги:

Гаврилишин П., Чорненький Р. Станиславівщина: віднайдені історії. - Брустури : Дискурсус, 2022. - 176 с.