ФІДБЕК

Щиро дякуємо доктору історичних наук, професору кафедри політології та державного управління Гуменюку Борису Івановичу за подарований примірник брошури:

Гуменюк Б. І. Слово - зброя дипломата. К. : ДП "ГДІП", 2022, 64 с.

Висловлюємо щиру подяку Андрущенко Тетяні Вікторівні за подарований примірник книги:

Андрущенко Т. В., Зеленін В. В. Психологія політичної пропаганди : Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. - 2-е видання, виправлене та доповнене. - К. : Видавництво "Гнозіс", 2022. - 100 с.

Бібліотека висловлює щиру подяку Національному інституту стратегічних досліджень за подарований примірник книги:

Резнікова О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища : монографія / Ольга Олександріна Резнікова. - Київ : НІСД, 2022. - 456 с.

Щиро дякуємо Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України за подарований примірник книги:

Довгань О., Тарасюк А., Ткачук Т. Кібербезпека "суспільства знань" : монографія / О. Довгань, А. Тарасюк, Т. Ткачук. - Київ-Одеса : Фенікс, 2021. - 176 с.

Бібліотека висловлює щиру подяку доктору географічних наук, професору кафедри географії Міхелі Сергію Володимировичу за подарований примірник книги:

Міхелі С. В. Бакалаврські і магістерські фізико-географічні дослідження: методичні рекомендації з проведення та оформлення результатів: навчальний посібник. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 164 с.

Висловлюємо щиру подяку Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна за подарований примірник книги:

Вовк О. І., Куделко С. М. Краєзнавча навчально-виробнича практика : навч.-метод. посіб. / наук. ред. С. І. Посохов. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. - 108 с.; іл.