ФІДБЕК

ЛАРИСА МАСЕНКО. СУРЖИК: МІЖ МОВОЮ І ЯЗИКОМ

Масенко, Лариса Терентіївна.
Суржик: між мовою і язиком / Лариса Масенко. - Друге видання, зі змінами і доповненнями. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2019. - 229 с.
У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування змішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою «суржик». Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах. Окрему увагу приділено аналізові функцій змішаного українсько-російського мовлення в художній літературі, масовій культурі і соціальних мережах.

• Примірник наявний у фонді бібліотеки і доступний для замовлення в Електронному каталозі.
• Перш ніж оформити замовлення, виконайте авторизований вхід.