ФІДБЕК

ЛЮДМИЛА ГОРБАЧ. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Горбач, Людмила Миколаївна.
Міжнародні фінанси : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. - Київ : Кондор, 2019. - 525 с.
У підручнику акцентується увага на розкритті сутності здійснення операцій на фінансовому, валютному, кредитному ринках, а також деякі проблемні питання організації експортно-імпортних операцій у системі міжнародних фінансових відносин. Розглянуто закономірності розвитку світової валютно-фінансової системи, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації, особливості міжнародного фінансового менеджменту, новітні тенденції розвитку міжнародних фінансів і міжнародного бізнесу.

• Примірник наявний у фонді бібліотеки і доступний для замовлення в Електронному каталозі.
• Перш ніж оформити замовлення, виконайте авторизований вхід.