ФІДБЕК

Ю.П. ЛІСОВСЬКА. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Лісовська, Юлія Петрівна.
Інформаційна безпека України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2020. - 170 с.
У навчальному посібнику на міждисциплінарному рівні розкрито сутність, структуру та механізм захисту інформаційної безпеки України. Визначено концептуальні засади інформаційної безпеки особи, держави та суспільства, а також особливості інформаційного протиборства. При цьому акцентовано увагу на систему превентивних заходів адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки України.

• Примірник наявний у фонді бібліотеки і доступний для замовлення в Електронному каталозі.
• Перш ніж оформити замовлення, виконайте авторизований вхід.