ФІДБЕК

В. О. КУРИЛО. ЗАГАЛЬНА ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Курило, Віталій Олексійович.
Загальна та медична психологія : навчальний посібник / В. О. Курило ; Міністерство охорони здоров'я України, Запорізький державний медичний університет. - Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. - 359 с.
Зміст навчального посібника охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних студенту для вивчення загальної медичної психології. Підручник побудовано за розділами, які містять різні загальні та приватні питання медичної психології. Належне місце мають методи психологічного дослідження.

• Примірник наявний у фонді бібліотеки і доступний для замовлення в Електронному каталозі.
• Перш ніж оформити замовлення, виконайте авторизований вхід.