ФІДБЕК

ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ

Редакційна колегія наукового видання «Освітня аналітика України» запрошує Вас до співпраці та опублікування статей у науково-практичному журналі «Освітня аналітика України» №3’2021.

У  журналі «Освітня аналітика України» висвітлюються актуальні питання розвитку науки, освітньої статистики та аналітики, а також проблеми, пов’язані з розвитком людського капіталу та державного управління в галузі освіти.

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія «Б») (Наказ МОН України від 9 лютого 2021 року № 157 (Додаток № 4)).

Для опублікування статті необхідно до 8 серпня 2021 року на електронну скриньку editor.educationalanalytics
@gmail.com
надіслати статтю, 
оформлену у відповідності до встановлених вимог.

Публікація статті безкоштовна.