ФІДБЕК

ОНОВЛЕНИЙ ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ НА OSU

Шановні колеги, науковці! До вашої уваги оновлений перелік українських наукових журналів на сайті Open Science in Ukraine, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. Всього 166 видань. Дата останнього оновлення: 22.06.2023.

Для більш зручного використання переліку всі журнали розділені на 4 групи: природничі науки (П), суспільні науки (С), технічні науки (Т), мультидисциплінарні науки (М). А також розподіляються за такими критеріями, як:

• назва + вебсайт наукового журналу;

• ISSN - друкований та електронний;

• середня кількість цитувань у Scopus (2022);

• процентиль (квартиль) Scopus (2022);

• самоцитування у Scopus (2022), відсотки;

• індексація WOS імпакт-фактор (2021);

• цитування WOS JCI 2021 + квартиль (Q)

👉 Детальніше про оновлений перелік - за покликанням.