ФІДБЕК

ПЕДАГОГІКА ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ

ДНУ УкрІНТЕІ інформує: освітній ресурс Times Higher Education пропонує добірку корисних матеріалів, які, можливо, будуть корисними для викладачів-педагогів. Добірка охоплює статті педагогів, які досліджують методи педагогіки, а також надають поради щодо стратегій навчання на основі власного досвіду.

Автори підбірки «Педагогіка для відновлення викладання: практики, методи та підходи для збагачення викладання та покращення результатів навчання» вважають, що по мірі того, як вища освіта рухається до більш орієнтованих на студента гібридних та гнучких методів розробки та викладання курсів, педагогіка теж має ставати більш ефективною. Викладання є процесом, який потребує постійного удосконалення та доповнення методів і практик, які традиційно використовуються в університетах.

Зокрема, на сайті читачі можуть ознайомитись з цими (а також з багатьма іншими) статтями:

• Сторічний принцип навчання цифровим навичкам (A 100-year-old principle for teaching students digital study skills). Матеріал, який допоможе студентам покращити свої навички цифрового навчання за допомогою експериментального навчання.

• Чотири способи активного навчання (Four ways active learning can transform learning experiences). Дует "освіта+технології" сприяв підходу до навчання, який пов’язує успіх студента зі співпрацею, послідовністю та внеском. У статті автор розкриває його переваги.

• Універсальний дизайн навчання: вступ та початок (Universal design for learning: an introduction and getting started). UDL пропонує способи планування процесу викладання та навчання таким чином, щоб задовольнити студентів і допомогти їм розвинути самоефективність, необхідну для досягнення успіху.

• Сім кроків для успішного впровадження адаптивного навчання (Seven steps for successfully introducing adaptive learning). Команда з Монтеррейського технологічного інституту пропонує поради щодо реалізації стратегії адаптивного навчання для великих когорт студентів.

• Навчання, засноване на явищах: що, чому і як (Phenomenon-based learning: what, why and how). Навчання, засноване на явищах, дає студентам можливість застосовувати дисциплінарні знання в реальних ситуаціях. Тут автори описують принципи PhBL і те, як його можна застосувати у вищій освіті.

• Асинхронна педагогіка (Asynchronous pedagogy to improve student engagement). Матеріал із розробки асинхронних навчальних матеріалів та заходів, які сприяють активному залученню студентів.