ФІДБЕК

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА, АВТОРСТВО ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ

В академічній спільноті важливе не лише питання авторства, а й тема взаємодії зі штучним інтелектом та можливість її грамотного регулювання. На сайті Wiley Author Services опубліковані роз'яснення для авторів, які стосуються доброчесності дослідження та етики публікацій, а також є посилання на ресурс (COPE), присвячений авторству та інструментам ШІ.

Відправною точкою політики Wiley є розуміння авторства як визнання виконаної роботи, відповідальності за одержані результати, та невід’ємної складової академічної кар'єри. Питання авторства постійно перебуває у центрі уваги, відповідні норми з плином часу змінюються. Крім того, визначення авторства залежить від галузі знань і не може бути універсальним. Тим не менш, мінімальні загальновизнані вимоги до авторства полягають у тому, щоб автор зробив суттєвий внесок у дослідження та ніс відповідальність за виконану роботу.
У рамках загального тексту про публікаційну етику Wiley виокремлює питання «контенту, створеного штучним інтелектом». Зокрема вказується, що інструменти, які використовують генеративний штучний інтелект і великі мовні моделі (як, наприклад, ChatGPT), не можна вважати здатними ініціювати оригінальне дослідження без керівництва авторів-людей. Вони також не можуть відповідати за опубліковану роботу або дизайн дослідження, що зазвичай є вимогою авторства і при цьому вони не мають юридичного статусу або здатності володіти або передавати авторські права.
 
Тож детальніше з цією темою можна ознайомитися за покликаннями:

Комітет з етики публікацій (COPE): Авторство та інструменти ШІ

• Комітет з етики публікацій (COPE): Авторство

• Комітет з етики публікацій (COPE): Основні практики

Визначення ролі авторів і учасників

Публікаційні практики та відповідальне авторство