ФІДБЕК

ЦІННІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

ДНУ УкрІНТЕІ інформує: на сайті Times Higher Education є стаття, яка, можливо, буде корисною для науковців у процесі їх науково-дослідної діяльності та в майбутній реалізації результатів досліджень. Вона називається "Як підвищити цінність дослідження та управління інтелектуальною власністю". Автор наголошує, що забезпечення соціального, екологічного та економічного впливу нових знань є важливим елементом дослідження та цінністю університетів.

Інформація про нові знання та винаходи не лише публікується, а й використовується в багатьох сферах суспільного життя, перетворюється на інтелектуальну власність, що потребує відповідної передачі знань і технологій. Таким чином реалізується місія університетів. У роботі наголошується на чотирьох принципах підвищення цінності досліджень, а саме:

• обрання цілей (освітня установа повинна мати конкретні цілі досліджень та стратегію для їх оцінювання);

• обізнаність у питаннях інтелектувальної власності та знання своїх прав, належна їх реалізація (творець знань є автором публікацій, програмного забезпечення, баз даних, алгоритмів або методів, винахідником - автором технологічних рішень або розробником ноу-хау);

• створення дослідницької команди (процес валоризації дослідження складний і вимагає навичок, які неможливо об’єднати в одній людині);

• використання правильних інструментів та слідування офіційним процедурам в оформленні прав інтелектувальної власності.

Такий підхід до реалізації результатів досліджень та грамотного використання прав інтелектуальної власності покликаний допомагати науковцям впродовж усього їх дослідницького циклу.

• Детальніше про це - у статті за покликанням.