ФІДБЕК

Щиро дякуємо Панову Сергію Феофановичу за подарований примірник книги:

Панов С. Ф.

Переклад технічної літератури для забезпечення наукових досліджень: теорія і практика: монографія. Київ: "Видавництво Людмила", 2020. 284 с.

ISBN 978-617-7974-84-9

У монографії викладено теоретичні положення науково-технічного перекладу, проілюстровано технічними прикладами та практичними завданнями. Подано зразки довідкового матеріалу іноземною мовою з ділових паперів та ділової етики до пошуку свого місця на ринку праці, запитання, завдання, що сприятимуть оволодінню основними законами комунікації.

Для викладачів і студентів вищих технічних навчальних закладів, які вивчають переклад як спеціальність, професійних перекладачів та всіх тих, хто причетний до технології перекладу науково-технічної літератури.