ФІДБЕК

Щиро дякуємо доктору юридичних наук, доценту кафедри підприємницького та корпоративного права Державного ВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Чернезі Віталію Миколайовичу за подарований примірник книги:

Чернега В. М. Проблеми та потенціал механізму правового регулювання сімейних відносин : монографія. Київ : Видавництво Ліра-К., 2022. 508 с.

ISBN 978-617-520-285-2

Монографію присвячено проблемам та потенціалу механізму правового регулювання сімейних відносин. У праці визначено стан наукової думки щодо механізму правового регулювання сімейних відносин та його іррелевантність із запитами (потребами) часу, а також представлено авторську візію правового регулювання сімейних відносин і поняття, ознаки та «архітектоніку» його механізму. Як в статиці, так і в динаміці осмислено кожен складник (норми сімейного права, правові звичаї, сімейні договори та домовленості; юридичні факти; сімейні правовідносини; акти здійснення і захисту сімейних прав та інтересів і виконання обов’язків; правову свідомість; правову культуру) механізму правового регулювання сімейних відносин. Окреслено розвиток доктрини сімейного права та її вплив на законодавця та суб’єктів правозастосування, а також розкрито вплив судової практики в сімейних справах на формування і реалізацію норм сімейного права.