ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку заслуженому працівнику освіти України, професору, доктору історичних наук Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Коляді Ігору Анатолійовичу за подарований примірник книги:

Коляда І. A., Реєнт О. П. Блаженніший Любомир Гузар: Мудрець сердець нашої нації / НАН України. Інститут історії України. Київ: Парлам. вид-во, 2023. 440 с.: іл.

ISBN 978-966-922-227-5

У книзі вперше у науково-популярному стилі з використанням широкого кола джерел та літератури висвітлено етапи життя і церковної та громадської діяльності митрополита УГКЦ Блаженнішого Любомира, зокрема дитячі та шкільні роки у період з 1939 р. (включення Західної України до складу УРСР, роки нацистської окупації західноукраїнських земель) до перебування в австрійському таборі "Ді-Пі" (1944-1948 pp.); роки навчання і еміграції у США (1949-1958); перебування в Італії (1969-1993 pp.); роки діяльності в Україні (1993-2017 pp.) і як очільника УГКЦ, і як кардинала - емерита. Авторами окремо звернуто увагу на вплив родини, особистостей митрополита Андрея Шептицького та патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого на формування особистості Любомира Гузара, психологічний та особистісний портрет Блаженнішого Любомира. Біографію Блаженнішого Любомира подано у контексті суспільно-політичних процесів та подій в Україні і у світі упродовж XX століття, розкрито їх вплив та значення у житті особистості кардинала Любомира Гузара.