ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку авторкам Едиті Садовській та Аллі Ярошенко за подарований примірник монографії:

Інвестування та реалізація соціальних проектів, що спрямовані на підтримку соціально незахищених груп клієнтів.

Монографія призначена для студентів, викладачів ВУЗів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "магістр" напряму знань "Соціальна робота", працівників соціальної сфери та ГО. Монографія охоплює основні питання соціального інвестування та управління соціальними проектами. Досліджено умови реалізації соціального проекту в сфері надання послуг соціально незахищеним групам населення.