ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку Романчуку Ярославу Чеславовичу за подаровані примірники видання:

Ярослав Романчук. Новий Захід. Українська мрія - Х.: Вид-во "Літера Нова", 2023 - 672 с.

Романчук Ярослав Чеславович - відомий економіст, керівник економічних реформ Офісу простих рішень і результатів, президент Науково-дослідницького центру Мізеса. Консультант з економіки бізнесу, влади та НДО в Україні. Спеціалізується на реформах економіки на постсоціалістичному просторі. Лауреат премій Atlas Economic Research Foundation: Sir Anthony Fisher Award 2006, 2009 р.р. за книжки про феномен економічного дива та системних ринкових реформ для перехідних країн. Лауреат нагороди «Найкращий адвокат свободи в Україні в 2021 році» від Ayn Rand Center in Ukraine. Автор 12 книг з економіки, транзиту від Держплану до вільного ринку.
Його книга презентує наукові та практичні засади економічної політики країни, яка стикається з глибокими кризовими явищами і мобілізує ресурси для їх подолання.

Системні пропозиції щодо трансформації економіки України ґрунтуються на аналізі ключових теорій і моделей економічного зростання, практиці реалізацій стратегій у країнах, що розвиваються, та перехідних країнах, а також на аудиті економічної політики України від початку 1990-х. Ярослав Романчук пропонує свою інноваційну модель економічного розвитку для України. В її фундаменті – теорія підприємницького зростання (Австрійська економічна школа),висновки численних наукових досліджень, емпіричні дані, накопичені за понад 30 років щодо таких явищ, як «економічна свобода», «приватна власність», «конкурентоспроможність» і «соціальний прогрес».
Практична реалізація цієї моделі дасть змогу Україні увійти до престижного клубу країн із ВВП понад один трильйон доларів, стати потужним локомотивом розвитку та зростання Європи.