ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку за подаровані примірники книги:

Основи вікової та гендерної психології: навч. посібник / [Т. В. Петровська, І. В. Толкунова, Г. В. Жукова, О. М. Курдибаха, Т. М. Булгакова]; за заг. ред. Т. В. Петровської. – К.: Видавець Позднишев, 2021. – 192 с. ISBN 978-966-8830-79-2

Пропонований навчальний посібник містить вступ, короткий зміст основних тем навчальної дисципліни «основи вікової та гендерної психології», практичні завдання. Завдання для самостійної роботи. питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури для кожної теми. Навчальний посібник розрахований  як на студентів закладів вищої освіти. Так  і на викладачів дисциплін «Вікова психологія» та «Гендерна психологія».