ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Миколі Івановичу Піддячому за подарований примірник книги:

Микола Іванович Піддячий : особистість, педагог. Вчений : бібліогр. покажч. / НАПН України: Ін-т педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Штома Л. Н. ;  наук. ред. : Бех І. Д., Пономаренко Л. О.]. – Харків : «Діса плюс», 2021. – 160 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип.36).

Бібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності Миколи Івановича Піддячого, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента Міжнародної слов’янської академії освіти імені Яна-Амоса Коменського, головного наукового співробітника відділу профільного навчання Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, фундатора напряму «соціально-професійний розвиток особистості»

У виданні відображено основні дати його життя, науково-педагогічну  і громадську діяльність, представлено науковий доробок ученого на 20-річний період діяльності (2000-2020 рр.): авторські свідоцтва, монографії, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, статті в продовжуваних і періодичних виданнях, матеріалах конференцій тощо.

Покажчик адресовано фахівцям у галузі педагогіки, психології, філософії освіти, соціології, економіки та інших суміжних дисциплін для науково-дослідної, науково-методичної, науково-педагогічної. Навчально-виховної та управлінської діяльності.