ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Антону Продовичу, випускнику НПУ імені М. П. Драгоманова, за подаровані книги:

Малоросійський приказ. Описи фонду №229 Російського державного архіву давніх актів / упоряд. Т. Г. Таїрова-Яковлева. Київ : ТОВ «Видавництво "Кліо"», 2021. 496 с.

У книжці опубліковано описи Малоросійського приказу, що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. Описи, укладені упродовж ХVІІІ- ХХ ст., дають вичерпне уявлення про склад фонду, хронологічні межі й специфіку збережених документів. Публікацію описів супроводжують вступні статті, коментарі та індекси.

Видання розраховане на фахівців – істориків, джерелознавців, архівістів. А також усіх, хто цікавиться історією України.

Малоросійські справи. Описи фонду №124 Російського державного архіву давніх актів / упоряд. Т. Г. Таїрова-Яковлева. Київ : ТОВ «Видавництво "Кліо"»,2021. – 652 с.

У книжці опубліковано описи фонду №124 Малоросійського приказу, що зберігаються в Російському державному архіві давніх актів. До нього увійшли матеріали Посольського приказу, Малоросійського приказу, Посольської канцелярії та Колегії закордонних справ. Описи укладені упродовж ХVІІІ- ХХ ст., дають змогу ознайомитися зі складом фонду, окреслюють хронологічні рамкм та розкривають специфіку збережених документів. Видання супроводжується вступними статтями, коментарями та індексами. Книжка продовжує серію публікацій описів фондів РДАДА, що стосуються історії України раннього нового часу.

Адресується як фахівцям – історикам, джерелознавцям, архівістам, так і усім, хто цікавиться історією України.

Батуринський архів та інші документи з історії українського гетьманства 1690-1709 рр. / упоряд. Т. Г. Таїрова-Яковлева. Київ : ТОВ «Видавництво "Кліо"», 2021. 344 с.

До видання увійшли документи, що стосуються історії Українського гетьманства 1690-1709 рр, зокрема корпус так званого Батуринського архіву, вивезеного О. Д. Меншиковим з гетьманської резиденції в 1708 р., що збереглися в архівах Санкт-Петербурга і Москви. Документи являють собою вхідну канцелярію І. С. Мазепи – єдиний гетьманський архів кінці ХVІІ – початку  ХVІІІ ст., що дійшов до наших днів. Крім того представлено оригінали й копії універсалів або увійшли з різночитаннями. Видання доповнене словником, покажчиками імен та географічних назв, хронологічним покажчиком документів.

Книжка призначена для фахівців-істориків. А також усіх, хто цікавиться історією України.