ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Лисаковій І. В. за подарований примірник книги:

Лисакова І.В.

Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм : навчальний посібник / І.В. Лисакова. - Суми : Університетська книга, 2016. - 127 с.

ISBN 978-966-680-800-7

Навчальний посібник "Музичне оформлення культурно-дозвіллєвих програм" розроблений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму "Менеджмент соціокультурної діяльності".

Розкривається сутність і призначення музичного оформлення як невід'ємної частини культурно-дозвіллєвих програм, подаються елементарні знання з теорії та історії музики, аналізуються теоретичні засади та практичний досвід оформлення культурно-дозвіллєвих програм в дитячій та сімейній аудиторії.