ФІДБЕК
img

Висловлюємо щиру подяку Ользі Володимирівні Шарагіній за подарований примірник книги:

Шарагіна О. В. Феномен української «тихої лірики» 60-80-х років ХХ століття : монографія  / О. В. Шарагіна. - Київ, 2021. 264 с.

Пропоноване видання є комплексним дослідженням « тихої лірики» - поетичного феномену  др. Пол. ХХ ст., який у міжнаціональному контексті літературного простору крізь призму модерної творчої свідомості та індивідуального стилю митця названий поетичним рухом.

У ракурсі кодової системи « тихої лірики» (етнографічний. Релігійний, натурфілософський, кардіоцентричний , естетичний, медитативний, екзистенційний коди) простежено її історію формування. Розглянуто важливі чинники поетичного письма та динаміку мотивно-образного наповнення на основі її самобутніх рис.

На підставі синтетично-аналітичного вивчення художнього концепту безголосся, встановлено, що тиша (naturalis silentio) й мовчання (homo silentio)не лише статично декодували навколишній світ, позбавлений динамізму та розвою, сприяли розкриттю психоемоційного стану ліричного оповідача, а й демонстрували загальносуспільну ситуацію та завуальовану громадянську позицію, що грунтовно окреслює феномен «тихої лірики» в контексті української поезії 1960-80-х рр. ХХ ст.