ФІДБЕК

Щиро дякуємо доктору психологічних наук, професору Рибалці Валентину Васильовичу за подарований примірник:

Психопедагогіка і життя: науково-популярний щорічник. Редакційна колегія: Рибалка В. В. (гол. ред.), Лук'янова Л. Б., Панок В. Г., Ігнатович О. М., Корнієнко І. О., Романовська Д. Д. №1, 2020 рік та №2, 2021 рік. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. - 280 с.

ISBN 978-617-8016-45-6

Щорічник містить виклад у доступній формі психологічних, педагогічних, психопедагогічних фактів, які можуть зацікавити дорослих і допитливу учнівську молодь та стимулювати їх психологічне і педагогічне мислення, краще організувати їх діяльність та поведінку у різноманітних за складністю життєвих ситуаціях. Призначений для широкої читацької аудиторії.