ФІДБЕК

Щиро дякуємо Наталії Олександрівні Терентьєвій за подарований примірник книги:

Терентьєва Н. О. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції Другої академічної революції : монограф. / Н. О. Терентьєва. - Черкаси : ФОП Чабаненко Ю. А., 2017. - 408 с.

ISBN 978-966-920-182-9

Монографія присвячена питанням розвитку університетської освіти в Україні з акцентуванням уваги на теоретичних основах дослідження тенденцій; виокремленні тенденцій її розвитку у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття, що збігається в часі з періодом змін в контексті Другої академічної революції; визначенні нових векторів розвитку вітчизняної університетської освіти; підготовці знаннєвої людини та продукуванні нового знаннєвого продукту в умовах сучасної університетської освіти.