ФІДБЕК

Щиро дякуємо Горінову Павлу Валерійовичу і Драпушко Ростиславу Григоровичу за подаровані примірники монографії:

Горінов Павло, Драпушко Ростислав. Волонтерська діяльність в Україні: соціально-правове дослідження: монографія / Павло Горінов, Ростислав Драпушко. Київ: Державний інститут сімейної та молодіжної політики, 2022. 240 с.

ISBN 978-617-8086-07-7

Актуальність проблематики, що висвітлюється в монографії, пов’язана, насамперед, з недостатністю в сучасній науці досліджень, які б розкривали комплексний характер волонтерської діяльності в Україні в контексті безпекових викликів. Проблеми теоретичного та методологічного обґрунтування дослідження інституту волонтерства та волонтерської діяльності є актуальними як з погляду розбудови Української державності, так і в контексті становлення національної ідентичності. Особливої актуальності монографії надає використання міжнародно-правового досвіду. Проблематика видання має також велике значення в системі науково-методичного забезпечення національної безпеки України. Сама ж волонтерська діяльність досліджується як соціальний феномен і складова соціальної роботи, акцентується увага на підходах до розуміння волонтерської діяльності, класифікації та особливостей здійснення добровільної допомоги. Наукове видання розглядає державно-правові засади волонтерських організацій, міжнародний досвід волонтерства, напрями удосконалення нормативно-правового й інституційного забезпечення такої діяльності в Україні.

✅ ПОВНИЙ ТЕКСТ МОНОГРАФІЇ ДОСТУПНИЙ В РЕПОЗИТАРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА.