ФІДБЕК
img

Висловлюємо щиру подяку Лідії Андріївні Завірюсі за подаровані примірники книги:

Завірюха Л. А. Презентація як самоствердження: Лідія Завірюха. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. – 528 с.

img

Висловлюємо щиру подяку Юрію Миколайовичу Литвиненку за подаровані книги:

Литвиненко Ю. М. Громадянське суспільство і держава: ІДЕЯ РЕФЛЕКСУ (Основні теорії гуманізму) / Ю. М. Литвиненко. – Київ : КВІЦ, 2020. – 528 с.

img

Висловлюємо щиру подяку Михайлу Тимофійовичу Степику за подаровану книгу:

Степико М. Т. Українська ідентичність у глобальному світі: монографія / М. Т. Степико. Х.: Майдан, 2020. 258 с.

img

Висловлюємо щиру подяку Віктору Георгійовичу Малецькому за подарований примірник книги:

Малецький В. Г. Мотиви соціально-філософської антропології в працях Степана Балея : монографія / Віктор Малецький. – Одеса : Астропринт, 2020. – 224 с.  ISBN 978-966-927-652-0

img

Щиро дякуємо за надання до фонду бібліотеки примірника збірника наукових тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Напрямки та перспективи розвитку парку природи «Беремицьке» (Україна, ПП «Беремицьке» - Київ, 23 лютого 2021), співорганізатором якої була Наукова бібліотека НПУ імені М. П. Драгоманова.

img

Щиро дякуємо Андрію Валерійовичу Смолію за подарований примірник книги:

Смолій А. Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на сучасному етапі. - Київ : ПФ  «ПП «Фоліант»», 2021. – 308 с.