ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Зяблюк Надії Степанівні за подарований примірник книги:

Зяблюк Н. С. Богодухівщиною, Уманщиною : нотатки етнографа / Надія Зяблюк. - Київ : Веселка, 2021. - 238 с. : іл. (з вкл.).

Бібліотека висловлює щиру подяку Зяблюк Надії Степанівні за подарований примірник книги:

Зяблюк Н. С. Мак у віруваннях, обрядах і звичаях українців / Н. С. Зяблюк - К.: Задруга, 2020. - 100 с.: іл. - Бібліогр.: с. 85.

Щиро дякуємо доктору історичних наук, професору кафедри політології та державного управління Гуменюку Борису Івановичу за подарований примірник брошури:

Гуменюк Б. І. Слово - зброя дипломата. К. : ДП "ГДІП", 2022, 64 с.

Висловлюємо щиру подяку Андрущенко Тетяні Вікторівні за подарований примірник книги:

Андрущенко Т. В., Зеленін В. В. Психологія політичної пропаганди : Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. - 2-е видання, виправлене та доповнене. - К. : Видавництво "Гнозіс", 2022. - 100 с.

Бібліотека висловлює щиру подяку Національному інституту стратегічних досліджень за подарований примірник книги:

Резнікова О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища : монографія / Ольга Олександріна Резнікова. - Київ : НІСД, 2022. - 456 с.

Щиро дякуємо Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України за подарований примірник книги:

Довгань О., Тарасюк А., Ткачук Т. Кібербезпека "суспільства знань" : монографія / О. Довгань, А. Тарасюк, Т. Ткачук. - Київ-Одеса : Фенікс, 2021. - 176 с.