ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку професору кафедри української літератури НПУ ім. М. П. Драгоманова Погребеннику Володимиру Федоровичу за подаровані примірники книг.

• Українознавство в персоналіях - у системі вищої медичної освіти: Монографія: Кн. 4 / За заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В. А. - Івано-Франківськ, 2020. - 268 с.

Щиро дякуємо завідуючій кафедрою екології НПУ імені М. П. Драгоманова Волошиній Наталії Олексіївні за подарований примірник книги:

Поліхлоровані дифеніли: небезпечні властивості та екологічно обґрунтоване поводження: монографія / О. І. Бондар, Н. О. Риженко, В. В. Четвериков, Є. О. Федоренко, Р. О. Стрілець. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 182 с.

Висловлюємо щиру подяку доценту кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Забарі Максиму Володимировичу за подарований примірник книги:

Власов В.

Закат в Венеции. Последние месяцы жизни Рихарда Вагнера / Вячеслав Власов; укр. пер. А.Кузьменко; ил. И.Потапенко. - Киев : Муз. Україна, 2021. - 96 с. : ил.

Висловлюємо щиру подяку доценту кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Забарі Максиму Володимировичу за подарований примірник книги:

Київське Вагнерівське товариство: 25 років під гостинним дахом Київського Будинку вчених Національної академії наук України : науково-популярне видання - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2021. - 240 с.

Щиро дякуємо Науковій бібліотеці Ужгородського національного університету за подарований примірник книги:

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету: від джерел до сучасності: колект. монографія / редкол.: М. М. Медведь (голова редкол.), О. В. Бряник, В. В. Воробець, Л. О. Мельник; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Наук. б-ка. - Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2021. - 572 с.: іл.

Висловлюємо щиру подяку журналісту, політичному аналітику, Кандидату філософських наук та лауреату журналістської премії "Незалежність" Кравченку Валерію Івановичу за подаровані примірники книги:

Кравченко В. І.

Час не визнає імітаторів / В. І. Кравченко. - Київ: «Видавництво «Фенікс», 2021. - 264 с.