ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку Алексюку Ігору Анатолійовичу за подаровані примірники видання:

Алексюк І. А. Філософія мови. Традиція аналітичної філософії. Підручник / І. А. Алексюк. - Київ: "Центр учбової літератури", 2021. - 320 с.

ISBN 978-611-01-2284-9

Алексюк Ігор Анатолійович - кандидат філософських наук; доктор гуманітарних наук (Литва); доцент кафедри логіки філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Зміст підручника складає основу курсу філософії мови, який автор викладає для студентів-магістрів філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета курсу - ознайомлення з головними поняттями, проблемами, теоріями, видатними персоналіями сучасної аналітичної філософії мови.

Підручник призначено для студентів бакалаврату і магістратури, аспірантів гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, усіх зацікавлених у вивченні філософії мови.