ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Бебику Валерію Михайловичу за подароване видання колективної монографії:

Глобальні інформаційні, психологічні та гібридні війни: загрози та протидії.

Глобальні інформаційні, психологічні та гібридні війни: загрози та протидії.: кол. моногр. / Аулін О., Ауліна О., Бажора О., та ін.; за заг. ред. В. Бебика та Н. Мякушко - К.: Талком, 2023. - 260 с.

ISBN 978-617-8016-91-3

Бебик Валерій Михайлович - доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук.

У монографії аналізуються проблеми формування глобального інформаційного суспільства, інформаційних, психологічних та гібридних воєн. Зокрема, в книзі досліджуються питання становлення сучасного інформаційного суспільства та його національних моделей, основних теоретичних та практичних засад ведення глобальних інформаційних, психологічних та гібридних війн, їх внутрішні та зовнішні чинники. Особлива увага приділена війні роZZійського фашизму проти України та протидії інформаційним і гібридним спецопераціям в сучасних умовах.