ФІДБЕК

Бібліотека висловлює щиру подяку Смородині А. Є. за подарований примірник монографії:

Смородина А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України: монографія / Алла Смородина. - Київ : ТОВ "Пабліш Про", 2023. - 528 с.

ISBN 978-617-7765-32-4

Смородина Алла.

Вищу юридичну освіту здобувала в Київському національному економічному університеті (магістр права, 2003 р.). Далі навчалась на МВА у Міжнародному інституті бізнесу (МІМ-Київ) та у 2009 р. стала магістром з бізнес-адміністрування. Надалі продовжила навчання за спеціальністю інтелектуальна власність. З 2007 року отримала право на заняття адвокатською діяльністю (магістр, 2016 р.).
У 2021 році захистила дисертацію на тему "Ліцензійний договір у цивільному праві України" в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України та здобула ступінь доктора філософії у галузі права (PhD in Law).

У монографії розглянуто науково-теоретичні і практичні проблеми правового регулювання ліцензійного договору. Монографія розрахована на широке коло читачів та може бути цікавою для учених, викладачів, практиків, суддів, здобувачів наукового ступеня, студентів.