ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Довжуку Ігорю Володимировичу за подарований примірник підручника:

Довжук І. В. Історія культури України: підручник. - 2-ге вид., перероб. і допов. / І. В. Довжук - Переяслав: Видавництво К С В, 2023. - 636 с.

ISBN 978-966-8906-79-4

У підручнику розглядається історія української культури - від первісного суспільства до кінця ХХ ст. Висвітлено питання розвитку освіти, наукових знань, літератури й мистецтва на різних етапах людської історії.

Призначено для студентів закладів вищої освіти. Може бути корисним також аспірантам, викладачам закладів освіти усіх рівнів, широкому колу читачів.

Довжук Ігор Володимирович - доктор історичних наук, професор, дійсний член НАН ВО України, член Національної спілки краєзнавців України, почесний краєзнавець України, професор кафедри соціальних комунікацій, документознавства та інформаційної діяльності Університету Григорія Сковороди в Переяславі.