ФІДБЕК

Висловлюємо щиру подяку Новікову Олексію Сергійовичу за подарований примірник видання:

Спадщина: До 100-річчя Державного архіву Дніпропетровської області: зб. наук. статей і док. / Державний архів Дніпропетровської області; упор., ред. Н. Юзбашева, Видавництво фізичної особи підприємця Новікова Олексія Сергійовича. Київ, 2023. Вип. 5. 300 с.

ISBN 978-617-95278-0-7 (online)

ISBN 978-617-95278-1-4 (print)

Збірник присвячений 100-річчю Державного архіву Дніпропетровської області. До його складу вміщено добірки архівних документів, наукові статті, написані науковцями, архівістами, музейними працівниками, які висвітлюють стан архівної справи в нашому краї, актуальні історичні теми.
Підготовку збірника було розпочато наприкінці 2021 року та перервано широкомасштабною російською агресією. П'яте видання "Спадщини" включає в себе статті та документи щодо архівного будівництва та про сучасний стан розвитку архівної справи. У статтях відомих істориків та архівістів досліджуються актуальні та малолвивчені проблеми історії України.

Для істориків, архівістів, усіх, кого цікавить історія України.